نانوحباب کویرتک

تماس با ما:​

05144641951 _ 09157322725​

۰۹۱۵۷۳۲۲۷۲۵

فناوری نانوحباب درتصفیه آب و فاضلاب

نانو حباب کویرتک کلید استفاده مجدد و مجدد از آب

با توجه به توانایی آنها در تولید رادیکال های آزاد بسیار واکنش پذیر، نانوحباب ها پتانسیل زیادی در تصفیه آب و فاضلاب دارند. در این زمینه، نانوحباب‌های هوا به‌عنوان یک وسیله پیش تصفیه برای کوچک کردن تصفیه خانه‌های آب/فاضلاب و بهبود کیفیت آب محصول با کاهش بارهای شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی بسیار مفید هستند. فروپاشی نانوحباب‌ها با تولید رادیکال‌های آزاد بسیار واکنش‌پذیر همراه است که پتانسیل زیادی برای گندزدایی آب ایجاد می‌کند.

مشخص شده است که نانوحباب‌های ازن باعث سینتیک ضدعفونی سریع‌تر اشریشیا کلی می‌شوند که منجر به کاهش اندازه راکتور و دوز کمتر ازن در مقایسه با گندزدایی ازن معمولی می‌شود. علاوه بر این، ثابت شده است که نانوحباب های اوزون از رشد پاتوژن ها در استخرهای شنا و حمام های عمومی جلوگیری می کنند. علاوه بر این، حذف آلاینده های آلی با نانوحباب ها به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. نانوحباب ها برای حذف ترکیبات آلی و رنگ های مختلف مانند رودامین B، p-nitrophenol و alachlor استفاده شده است.

 

فناوری نانوحباب در آب و فاضلاب
جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر با کارشناس های ما تماس بگیرید.

05144641951 _ 09157322725​