نانوحباب کویرتک

تماس با ما:​

05144641951 _ 09157322725​

۰۹۱۵۷۳۲۲۷۲۵

اجرای طرح آزمایشی گند زدایی در تصفیه خانه فاضلاب

اجرای طرح آزمایشی گند زدایی در تصفیه خانه فاضلاب

فناوری نانو توانایی طراحی ساختارها را با دقت و ظرافت مولکولی اتمی فراهم میآورد. این به معنای مهندسی دقیق یک ســاختار در حد میلیاردیم متر یا همان نانومتر اســت. ســاختارهایی که با این دقت تهیه میشــوند، خصوصیات ویژه و منحصربهفردی…

نصب و راه اندازی ژنراتور نانو حباب در مرغداری

نصب و راه اندازی ژنراتور نانو حباب در مرغداری

فناوری نانو توانایی طراحی ساختارها را با دقت و ظرافت مولکولی اتمی فراهم میآورد. این به معنای مهندسی دقیق یک ســاختار در حد میلیاردیم متر یا همان نانومتر اســت. ســاختارهایی که با این دقت تهیه میشــوند، خصوصیات ویژه و منحصربهفردی…

پروژه تحقیقاتی مشترک به درخواست شرکت کاتال انرژی کانادا

پروژه تحقیقاتی مشترک به درخواست شرکت کاتال انرژی کانادا

فناوری نانو توانایی طراحی ساختارها را با دقت و ظرافت مولکولی اتمی فراهم میآورد. این به معنای مهندسی دقیق یک ســاختار در حد میلیاردیم متر یا همان نانومتر اســت. ســاختارهایی که با این دقت تهیه میشــوند، خصوصیات ویژه و منحصربهفردی…